Over ons

Werken Als Freelancer is dé website waar je alles kunt vinden over freelancen en zzp’en. We informeren je hierbij over een breed scala aan onderwerpen, gerelateerd aan freelancen.

Werken Als Freelancer is de website voor freelancers, door freelancers.

We publiceren regelmatig nieuwe artikelen, om je zo goed mogelijk te kunnen blijven informeren. Wij als team doen er alles aan om jou zo goed mogelijk te informeren middels relevante, betrouwbare en waardevolle artikelen.

Ons team

Al onze artikelen worden geschreven door freelancers. Zij hebben ervaring met werken als freelancer.

Onze freelancers zijn bijvoorbeeld zelf eerder tegen een probleem aangelopen en hebben veel tijd moeten investeren om uit te zoeken hoe het zit. Nu helpen onze freelancers jou door artikelen over deze onderwerpen te schrijven.

Onze visie

Onze visie is om iedereen zo goed mogelijk te informeren over werken als freelancer. We willen alle informatie die je nodig hebt als freelancer, of om te starten als freelancer, beschikbaar stellen voor iedereen.

Er is veel informatie te vinden over freelancen. Helaas is niet alle informatie up to date. Ook is de informatie niet altijd compleet of makkelijk om te begrijpen. Om die reden hebben wij, begin 2023, besloten om onze website Werken Als Freelancer op te richten.

Disclaimer

We schrijven ook artikelen over financiële onderwerpen omtrent freelancen. Wij mogen echter geen financieel advies geven.

Let op: De informatie op deze website mag niet gezien worden als financieel advies. Voor financieel advies, raadpleeg een professioneel financieel adviseur.

Contact

Heb je vragen?

Je kunt ons contacten via email. Ons emailadres is contact@werkenalsfreelancer.nl.

Of neem contact op via onze contactpagina.