Nieuwe regels ZZP 2024: Dit moet je weten als ZZP’er

Laatst bijgewerkt op 16 januari, 2024 door Tim

Het jaar 2024 staat voor de deur. Een nieuw jaar en dus gaan er dingen veranderen. Ook komen er nieuwe regels voor ZZP in 2024.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn, zodat jij ook komend jaar weer weet wat je kunt verwachten. Daarnaast is het belangrijk dat je op tijd wijzigingen door kunt voeren om een goed inkomen te behouden.

Maar wat zijn de nieuwe regels ZZP 2024? Wat gaat er veranderen?

In dit artikel vertellen we je wat de nieuwe regels voor ZZP’ers in 2024 zijn. Of, mochten ze nog niet definitief zijn, wat de verwachting is. Lees dus snel verder als jij goed geïnformeerd 2024 in wil gaan.

Belastingen

We beginnen met de nieuwe regels voor ZZP in 2024 omtrent belastingen. In 2024 gaat er één en ander veranderen wat betreft de belastingen.

Box 1:

De belastingschijven in box 1 wijzigen iets. Zie de tabel hieronder voor de verschillen.

2023

SchijfBelasting %
Schijf 1 (t/m €37.149 )36,93
Schijf 2 (Alles boven €37.149)49,50

2024

SchijfBelasting %
Schijf 1 (t/m €38.098)36,97
Schijf 2 (Alles boven €38.098)49,50

Zoals je ziet, verandert er niet zo heel veel wat betreft de inkomstenbelasting in box 1.

Box 3:

Het tarief van de inkomstenbelasting in box 3 stijgt wat meer. Dit gaat van 32 naar 34 procent. Het heffingsvrije vermogen blijft wel gelijk. Dit blijft €57.000, of €114.000 voor jou en je fiscale partner samen.

Betalingskorting voorlopige aanslag Belastingdienst:

Tot slot krijg je geen betalingskorting meer als je de voorlopige aanslag van de Belastingdienst in één keer betaalt. Er is dus geen verschil meer tussen in één keer betalen of in termijnen betalen.

Aftrekposten

Voor de nodige aftrekposten gaan er dingen veranderen. Helaas veelal in het nadeel van de ZZP’er.

Zelfstandigenaftrek:

Als eerste zal de zelfstandigenaftrek dalen. De overheid wil dit bedrag de komende jaren afbouwen. Voor dit jaar zal de zelfstandigenaftrek waarschijnlijk dalen van €5.030 naar €3.750. Je hebt recht op deze aftrek als je aantoonbaar minimaal 1225 uur per jaar als ZZP’er werkt.

Doordat de zelfstandigenaftrek daalt, daalt het bedrag dat je van de belastbare winst af mag trekken en dus is het bedrag waarover je belasting moet betalen hoger.

MKB-Winstvrijstelling:

In 2024 ga je als ZZP’er meer belasting betalen over de gemaakte winst. Dit komt doordat de MKB-Winstvrijstelling daalt van 14% naar 12,7%. Het deel van je gemaakte winst dat je vrij kunt stellen van belasting, daalt dus.

Reiskostenvergoeding:

Zeer waarschijnlijk stijgt de belastingvrije reiskosten vergoeding van €0,21 per kilometer naar €0,23 per kilometer. Als ZZP’er mag je dat bedrag aftrekken voor elke kilometer die je maakt voor je werk. Goed nieuws dus!

Energie-investeringsaftrek (EIA):

Het kan zijn dat je als ZZP’er in aanmerking komt voor de EIA, op het moment dat je investeert in duurzame bedrijfsmiddelen. Als dit zo is, dan mag je een percentage van de gemaakte kosten aftrekken van de belastbare winst. Deze regeling bestond al, maar is verlengd tot en met 2028.

Pensioen

Als ZZP’er moet je natuurlijk zelf je pensioen opbouwen. Niet altijd even gunstig, maar de nieuwe wet toekomst pensioenen (WTP) brengt wel wat voordelen met zich mee.

De jaarruimte wordt flink groter. Op dit moment is de jaarruimte 13,3% van je inkomen. Dit stijgt naar 30%! Daarnaast stijgt de maximale jaarruimte van €15.317 naar €34.550.

Het is dus raadzaam om na te lopen hoe het ervoor staat met jouw pensioen als ZZP’er. Deze veranderingen zorgen er in ieder geval voor dat je een stuk meer pensioen op kunt gaan bouwen.

Nieuwe regels ZZP 2024 in de zorg

Ook in de zorg gaan wat zaken veranderen. De nieuwe regels voor ZZP’ers in 2024 in de zorg worden zeer waarschijnlijk een stuk strenger. Hieronder zetten we ze kort op een rij.

  • Je mag niet meer dan 70% van je inkomen verdienen bij 1 opdrachtgever.
  • Je mag maximaal 7 maanden op rij werken voor dezelfde opdrachtgever.
  • Je mag maximaal 28 uur per week werken voor dezelfde opdrachtgever.

Deze regels zijn nog niet helemaal officieel vastgelegd. De verwachting is echter dat dit de nieuwe regels zullen worden.

Daarnaast worden ZZP’er met een laag uurloon in bescherming genomen. Als je als ZZP’er minder dan €32,24 per uur verdient en je vindt dat je behandeld wordt als iemand in loondienst, dan moet de opdrachtgever aan kunnen tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.