Freelancer inkomstenbelasting: Alles wat je moet weten

Laatst bijgewerkt op 4 februari, 2024 door Tim

Freelancers moeten zelf hun inkomstenbelasting aangeven. Als freelancer inkomstenbelasting doorgeven werkt anders dan wanneer je in loondienst bent. Hoe zit het precies als freelancer met de inkomstenbelasting?

Wij hebben voor jou alles wat je moet weten op een rij gezet over inkomstenbelasting als freelancer in dit artikel!

Wanneer moet je als freelancer inkomstenbelasting betalen?

Als freelancer moet je inkomstenbelasting betalen, zodra de belastingdienst jou als ondernemer ziet. Als het antwoord op alle volgende vragen ja is, dan ziet de belastingdienst je als ondernemer.

 • Verkoop je zelfstandig een product of lever je zelfstandig een dienst?
 • Vraag je meer geld dan dat het jou kost, zodat jij er geld aan verdient?
 • Lever je regelmatig goederen of diensten aan andere mensen dan je familie en vrienden?
 • Investeer je geld en/of tijd in je eigen onderneming om te starten?
 • Werk je regelmatig voor een langere periode in je eigen onderneming?
 • Heb je meerdere opdrachtgevers? Of is het de bedoeling meerdere opdrachtgevers te hebben in de toekomst?
 • Bepaal je alles wat je doet zelf? Wat, waar, wanneer en hoe je iets doet?

Heb je alle bovenstaande vragen met ja beantwoord? Dan is het de bedoeling dat je je inschrijft bij de KvK (Kamer van Koophandel). Van de KvK krijg je dan je KvK-nummer en BTW-nummer.

Vanaf het moment dat je ingeschreven staat bij de KvK, moet je zelf als freelancer je inkomstenbelasting regelen.

Verschil loondienst inkomstenbelasting en freelancer inkomstenbelasting

Wanneer je in loondienst bent, ontvang je iedere maand een netto bedrag op je rekening. Hierbij heeft je werkgever (een deel van) de loonbelasting al ingehouden.

Zelf hoef je bij de jaarlijkse opgave, van de inkomstenbelasting, alleen nog maar te controleren of dit klopt.

Wanneer je als freelancer werkt, ben je zelf verantwoordelijk voor het afdragen van inkomstenbelasting. In dit geval is dat winstbelasting over de winst van je eenmanszaak.

Ieder jaar moet je voor 1 mei aangifte inkomstenbelasting doen, over het vorige kalenderjaar. Het is dus belangrijk dat je geld opzijzet voor dit moment.

Als freelancer ben je persoonlijk aansprakelijk voor het betalen van de belasting. Om te voorkomen dat de belastingdienst beslag legt op jouw spullen, is het dus belangrijk om genoeg geld opzij te zetten voor de belasting. Een vuistregel die hiervoor vaak gehanteerd wordt, is om 33% van je inkomsten opzij te zetten voor de belastingdienst.

Vaak betaal je als freelancer minder belasting dan in loondienst. Dit komt omdat je allerlei aftrekposten hebt, die je van de belastbare winst af mag halen.

Het is heel belangrijk om een goede administratie bij te houden, zodat je niet te veel belasting betaalt en gebruik kunt maken van zoveel mogelijk aftrekposten.

Administratie bijhouden hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kunt dit eenvoudig bijhouden met een boekhoudprogramma.

Ben je op zoek naar een goed boekhoudprogramma voor freelancers? Zie hieronder een aantal goede boekhoudprogramma’s.

Welke aftrekposten zijn er?

Als freelancer kun je gebruik maken van aftrekposten, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze aftrekposten mag je van je winst afhalen. Hierdoor heb je een lager belastbare winst en betaal je dus minder belasting.

Als je als freelancer je inkomstenbelasting gaat invullen, dan zullen de aftrekposten vanzelf berekend worden. Dit doet de belastingdienst door je een aantal vragen te stellen.

Hieronder vind je de 3 aftrekposten waar je als freelancer gebruik van zou kunnen maken.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is opgezet om ondernemers een fiscaal voordeel te geven. De zelfstandigenaftrek mag je namelijk van je winst afhalen, waardoor je minder belasting betaalt.

In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek €5030.

Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, dien je aan 3 voorwaarden te voldoen.

 1. Je bent ondernemer voor de belastingdienst (en staat dus ingeschreven bij de KvK)
 2. Je voldoet aan het urencriterium. Dit wil zeggen dat je minimaal 1225 in je bedrijf hebt gewerkt.
 3. Aan het begin van het jaar had je nog niet de AOW-leeftijd bereikt.

Het registreren van je gewerkte uren is in dit geval belangrijk. De belastingdienst kan namelijk vragen om aan te tonen dat je aan het urencriterium voldoet. Het zou toch zonde zijn als je geen gebruik kunt maken van de zelfstandigenaftrek, omdat je het niet aan kunt tonen.

Startersaftrek

De startersaftrek heeft, net als de zelfstandigenaftrek, een aantal voorwaarden. Ook bij de startersaftrek gaat het om 3 voorwaarden.

Als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, dan heb je recht op de startersaftrek.

 1. Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek.
 2. Je hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt.
 3. Je was in de afgelopen 5 jaar niet ieder jaar ondernemer voor de belastingdienst.

Als je recht hebt op de startersaftrek, dan betekent dat dat je in 2023 €2123 van je winst af mag halen. Hierdoor betaal je dus minder belasting.

MKB-winstvrijstelling

Iedere ondernemer heeft recht op de mkb-winstvrijstelling. Nadat je (eventueel) de zelfstandigenaftrek en/of startersaftrek van je winst hebt afgehaald, mag je nog 14% van de winst afhalen.

Je hoeft hierbij verder niet aan allerlei voorwaarden te voldoen. Je hoeft alleen maar ondernemer te zijn voor de belastingdienst.

De mkb-winstvrijstelling wordt, net als de andere aftrekposten, automatisch doorgerekend op het moment dat je als freelancer inkomstenbelasting aangeeft. Je hoeft dit dus niet zelf aan te vragen of aan te geven.

Overige aftrekposten

Er zijn nog meer aftrekposten. Deze aftrekposten kunnen ook weer je belastbare winst verlagen, waardoor je minder belasting betaalt.

Deze overige aftrekposten worden van de belastbare winst afgehaald die overblijft na het aftrekken van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek (mocht je hier recht op hebben).

Je kunt bij overige aftrekposten denken aan hypotheekrenteaftrek, persoonsgebonden aftrek, reiskosten en premies voor verzekeringen.

Hoeveel je precies af mag trekken via de hypotheekrenteaftrek is moeilijk te zeggen. Dit verschilt heel erg per persoon. Op de website van de belastingdienst wordt alles hierover uitgelegd.

Onder de persoonsgebonden aftrek vallen een aantal aftrekposten. Dit zijn onder andere betaalde partneralimentatie, specifieke zorgkosten en giften.

Onder bepaalde voorwaarden mag je kosten die je maakt voor reizen met eigen vervoer aftrekken van je belastbaar inkomen.

Hierbij gelden ook weer een heleboel verschillende regels. Deze worden duidelijk uitgelegd op de website van de belastingdienst.

Freelancer inkomstenbelasting - kortingen

Welke kortingen zijn er?

In Nederland heb je als freelancer recht op 2 kortingen, algemene heffingskorting en arbeidskorting. Beide kortingen zijn inkomensafhankelijk.

Algemene heffingskorting

Iedereen in Nederland heeft recht op heffingskorting. Een freelancer dus ook.

Belangrijk om te weten, is dat je hier geen recht op hebt, als je naast je werk als freelancer ook in loondienst werkt.

De maximale algemene heffingskorting voor een freelancer bedraagt €3070. Dit krijg je als je je belastbare winst maximaal €22.660 is.

Is je belastbare winst groter dan €22.660? Dan bereken je je algemene heffingskorting met de volgende formule:

€3070 – 0,06095 x (belastbare winst – €22.660).

Zodra je belastbare winst groter is dan €73.031, dan krijg je helemaal geen algemene heffingskorting meer.

Arbeidskorting

De arbeidskorting is een korting die wordt toegepast op de belastbare winst, van een freelancer, voor de aftrekposten. Ook deze korting is afhankelijk van het inkomen.

Om je een overzicht te geven van hoeveel arbeidskorting je precies krijgt, zetten we hieronder alles even in een tabel.

Belastbare winst voor aftrekpostenArbeidskorting
Tot €10.7410,08231 x belastbare winst voor aftrekposten
€10.741 – €23.201€884 + 0,29861 x (belastbare winst voor aftrekposten – €10.740)
€23.201 – €37.691€4605 + 0,03085 x (belastbare winst voor aftrekposten – €23.201)
€37.691 – €115.295€5052 – 0,0651 x (belastbare winst voor aftrekposten – €37.691)
Vanaf €115.295€0

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedere freelancer moet een bijdrage aan de zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk.

Mensen die in loondienst werken, betalen dit ook. Voor hen wordt dit bedrag echter al ingehouden door de werkgever. Werknemers hoeven hier zelf verder niets voor te doen.

De bijdrage aan de zorgverzekeringswet, voor freelancers, bedraagt een bepaald percentage over de belastbare winst. In 2023 is dit 5,43%.

Er zit een maximum aan deze bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Het maximale bedrag wat je als freelancer aan de zorgverzekeringswet kwijt kunt zijn, is €3635,71.

De bijdrage zorgverzekeringswet wordt apart berekend. Hiervoor krijg je, als het goed is, een losse aanslag.

Belastingschijven

Hoeveel belasting je betaalt, hangt af van de schijf waarin je inkomen valt. In 2023 bestaan er 2 schijven.

Hieronder een eenvoudig overzicht van de 2 belastingschijven in 2023.

Belastbaar inkomenTarief
Schijf 1€0 t/m €73.03136,93%
Schijf 2Vanaf €73.03149,5%

Over de eerste €73.301 van het belastbaar inkomen moet dus 36,93% belasting betaald worden. Over al het inkomen boven de €73.301 moet 49,5% belasting betaald worden.

Hoe lager het belastbaar inkomen, hoe lager de belasting is die je moet betalen. Er valt bij een lager belastbaar inkomen immers minder inkomen in schijf 2.

Rekenvoorbeeld freelancer inkomstenbelasting

We nemen je hieronder graag mee in een rekenvoorbeeld. Op deze manier hopen we je een goed beeld te geven van hoe je inkomstenbelasting berekend wordt.

De onderstaande berekening is slechts een indicatie. Door persoonlijke omstandigheden kan de berekening er bij jou anders uitzien. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan onderstaande berekening

Brutowinst (inkomen na aftrek BTW)€50.000
Zelfstandigenaftrek€5030
Startersaftrek€2123
Belastbaar inkomen (brutowinst – zelfstandigenaftrek – startersaftrek)€42.847
MKB-winstvrijstelling (14% van belastbaar inkomen)€5999
Belastbaar inkomen na MKB-winstvrijstelling€36.848
Overige aftrekposten (verzekeringspremies, pensioen etc)€2000
Belastbaar inkomen na aftrekposten€34.848
Belasting voor korting (belastbaar inkomen valt geheel in schijf 1, dus 36,93% over €34.848)€12.869
Algemene heffingskorting (€3070 – 0,06095 x (€34.848 – €22.660))€2327
Arbeidskorting (€5052 – 0,0651 x (€50.000 – €37.691))€4251
Belasting na korting€6291
Te betalen Zvw (0,0543 x €36.848)€2001
Totaal inkomstenbelasting€8292
Netto inkomen €41708

Kom je er niet helemaal uit? Of wil je toch graag hulp bij je freelancer inkomstenbelasting?